Insulinetherapie in de eerste lijn

Insulinetherapie in de eerste lijn


Koop nu Insulinetherapie in de eerste lijn

ISBN13 / EAN:
9789078380016

Uitvoering:
Paperback

Pagina's:
66

Auteur:
S. Verhoeven N. Kleefstra

Uitgever:
Langerhans, Stichting

Jaar:
2006


Omschrijving

De belangstelling voor insulinetherapie in de eerste lijn is de laatste jaren sterk toegenomen. Naast een snelle groei van het aantal diabetespatiënten en de komst van de praktijkondersteuner (POH), heeft de mogelijke invoering van de eerstelijns ‘ketenzorg diabetes DBC’ veel huisartsen aan het denken gezet. Huisartsen zullen in de nabije toekomst letterlijk en figuurlijk steeds vaker worden afgerekend op de kwaliteit en kwantiteit van hun diabeteszorg.

Eerstelijns insulinetherapie is in dit kader alleen verantwoord wanneer het door een deskundig diabetesteam wordt geleverd. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de POH’er/diabetesverpleegkundige, vooral waar het gaat om educatie, instructie en geprotocolleerde medicatiebewaking. De huidige POH-opleiding is echter (nog) niet ingespeeld op deze ontwikkelingen.

Dit was voor de Diabetes Huisartsen Adviesgroep (DiHAG) en de Eerste Associatie van DiabetesVerpleegkundigen (EADV) reden om de Stichting Langerhans te vragen een cursus ‘Insulinetherapie in de eerste lijn’ te ontwikkelen.


Koolhydraat boeken overzicht